אבטחת איכות סנסורית

כחלק מהבטחת איכות בתעשיית המזון אנחנו מחויבים לספק ללקוח מוצרים איכותיים ועקביים, גם ברמה הסנסורית. כך שהמוצר המגיע לשולחנו של הצרכן יתאים להגדרתו בטעמיו, יעמוד באורך חיי המדף שניתנו לו מבחינה סנסורית ויהיה עקבי בטעמיו בין אצוות הייצור השונות.
לצורך כך, יש ליישם נהלי הבטחת איכות סנסורים במספר רבדים: קבלה ואישור חומרי גלם, אישור מוצרי קו (במהלך הייצור, בתום הייצור וביום שלאחר הייצור), אישור חיי מדף וניהול סנסורי של תלונות צרכנים הרלוונטיים לטיב מוצר.

נהלי הבטחת איכות סנסורים עוסקים בהבנת ויישום טכניקת הטעימה הנכונה:

  • מי טועם? מתי? איפה? איך? כמה? מול מה נטעם?
  • מהן השאלות שיש להתייחס אליהן ביחס למוצר הנטעם – האם המוצר זהה / שונה?
  • האם המוצר תקין או לא? האם המוצר עומד בטווח המותר? או אולי האם המוצר טעים?
  • הבנת תלונות לקוחות העוסקות בתחום הסנסורי.

inner-but1
inner-but2
inner-but3
inner-but4
inner-but5