השאלון

לפניך מספר משפטים שאנשים אומרים על עצמם. עד כמה אתה מסכים עם כל משפט ביחס לעצמך:

מאד מסכים די מסכים מסכים ולא מסכים די לא מסכים לא מסכים כלל
אני בקביעות טועם ומנסה אוכל חדש ושונה
אני לא סומך על אוכל חדש שאני לא מכיר
אם אני לא יודע מה האוכל מכיל, אני פשוט לא טועם אותו
אני אוהב לאכול אוכל ממדינות אחרות
אני חושב שאוכל שונה ממה שאכלתי בילדותי משונה מדי כדי לטעום אותו
באירועים עם אוכל אני תמיד מנסה לטעום אוכל חדש
אני מפחד לטעום אוכל שלעולם לא טעמתי קודם
אני בררן לגבי האוכל שלי
אני יכול לאכול כמעט כל דבר
אני אוהב לנסות מוצרים חדשים מהסופר