מחקרי טעימה

בחינת האטרקטיביות הסנסורית של מוצרי פיתוח חדשים ומוצרים קיימים בשוק. מחקרי טעימה מאפשרים הבנה של הפרופיל הסנסורי של מוצרי מזון, תחת הגדרת  הקונספט השיווקי, תוך התייחסות לכלל המאפיינים הסנסוריים: טעם, מרקם, מראה, ריח. במקרה של מוצרים חדשים- תוצרי המחקר הינם בריף שיפור ממוקד, המתרגם את השפה הצרכנית לשפה טכנולוגית ושיווקית, כך ששיפור המוצר יעלה את האטרקטיביות בקרב  קהל היעד וישפיע על הרגלי הקניה.
במקרה של מוצרים קיימים- תוצרי המחקר אומדים מהם החוזקות והחולשות הסנסוריות של המוצר, לכשעצמו ובהשוואה למתחרים בשוק, בקרב קהל היעד. מחקרי הטעימה כוללים מגוון רחב של מתודולוגיות:

  • מחקרים מונדיים- הערכת האטרקטיביות של מוצר בודד לכשעצמו.
  • מחקרים השוואתיים- בחינה של מוצר קיים או בפיתוח מול וורסיות אחרות או למול המתחרים.
  • מחקרי הבדל- האם הצרכנים מרגישים בשינוי כלשהו שחל במוצר עקב שינוי בחומרי גלם או שינוי טכנולוגי אחר.
  • מחקרי מעקב- הבנת האטרקטיביות של מוצרי שוק למול המתחרים.

inner-but1
inner-but2
inner-but3
inner-but4
inner-but5